Steigen kommune lyser nå ut et avsatt beløp på kr 113.00,- av stimuleringstilskudd for 2022. Alle veterinærer i området uavhengig av deltakelse i vakt kan søke om støtte til kostnader ved etablering, nyinvesteringer, kompetanseheving etc. Jfr. Landbruksdirektoratets rundskriv 2021-48, pkt. 6.2.

Søknadsfrist er 10. oktober 2022

Søknad sendes til Steigen kommune.

Kontakt: Berit Staurbakk, tlf. 99159325 mail: berit.staurbakk@steigen.kommune.no