Streaming av formannskapsmøte 07.09.22 - https://companycast.live/player/1e51gaes/