Det kan nå søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Anlegg det søkes om støtte til må være inkludert i Steigen kommunes plan for idrett og fysisk aktivitet.

Søknader sendes inn via www.anleggsregisteret.no

Kontaktperson ved spørsmål:

Marianne Hansen, tlf. 99 47 05 08

e-post: marianne.hansen@steigen.kommune.no