Steigen Kommune søker i samarbeid med Hamarøy Kommune, leder for et 2,5- årig prosjekt for å stimulere til omstilling og vekst i landbruket i Nord-Salten.

Prosjektet; «Ei framtid for landbruket i Nord-Salten», har målsetning om å stabilisere antall gårdsbruk i drift på dagens nivå, og samtidig stimulere til omstilling og etablering av bærekraftige tilleggsnæringer.

Søknadsfrist: 25.09.22

Hele stillingsannonsen finnes på:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/231048/leder-for-landbruksprosjektet

bilde annonse gård.jpg
Foto: Helene Lerstøl og Øivind Lien, Engeløya.

Kilde: Nordland Bondelag, http://www.bondelaget.no/nordland/nyheter/verdifulle-damer-i-nordland-2?offset4078=2