Forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg i Steigen kommune, legges med dette ut på høring/ til offentlig ettersyn.

Forskriften har hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd, som gir kommunestyret anledning til å fastsette forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Formålet med forskriften er at å sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Klikk her for forslaget

Eventuelle merknader til forskriften bes sendt til Steigen kommune, postmottak@steigen.kommune, innen 01.10.2022.