Streaming av kommunestyremøte 17.08.22  fra kl. 09.00 - https://companycast.live/player/1e78wc35/