Det åpnes nå for at alle >64 år kan få sin 4. dose koronavaksine. Det skal ha gått 4 måneder siden siste koronavaksine og 3 uker siden du var koronasyk.
Du bestiller tidspunkt for vaksinasjon ved å ringe legekontoret på tlf. 75784860. 

Senere i høst vil det åpnes for vaksinasjon av personer 18-64 år med underliggende sykdom.