Ring legekontoret på tlf. 75784860 for å bestille koronavaksine. Vaksinetimer settes opp fra og med uke 30. Ingen vil innkalles til vaksinetime som tidligere.

Overvåkningen av covid-19 viser at man nå er på tur inn i en ny smittebølge. Flere smittes og flere innlegges på sykehus. Gjennomgått omikroninfeksjon ser også ut å gi deg mindre immunitet enn hva man trodde tidligere. Dette er noen av grunnene til at utrullingen av 4. oppfriskningsdose starter nå. Anbefalingen om en 4. dose er dermed også uavhengig om man har hatt covid-19 eller ikke. 

4. oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Har du hatt covid-19, kan du ta vaksinen tidligst 3 uker etter at du er frisk.

Anbefalingen om 4. dose gjelder også aldersgruppen 65-74 år og 18-74 år med underliggende sykdom. Vi vil komme nærmere tilbake med mer informasjon og oppstartsdato.