Det er påvist ett smittetilfelle av Korona i Steigen.

Legetime på nett
Steigen legesenter har fått opprettet et nytt system som gir mulighet for konsultasjon med fastlege over video. En slik ordning vil være ressursbesparende samtidig som man opprettholder en god og kvalitativ pasientbehandling. Fremgangsmåten er at man tar kontakt med legesenteret på vanlig måte, enten via telefon eller på nett via Helsenorge.no. Legen vurderer da i hvert enkelt tilfelle mulighet for konsultasjon på video.
Videokonsultasjon er lagt opp med høy sikkerhetsfaktor for å sikre god ivaretakelse av personvernet. Pasienten får en SMS med en lenke og kode. Ved å aktivere disse blir man satt i et digitalt venteværelse. Meldingen på SMS blir sendt ut i god tid slik at pasienten får god tid til å logge seg på.

Steigen Frivilligsentral
Det er nå mulig å melde seg på nettet dersom du er interessert i å bidra som frivillig under Koronakrisen. Du kan også melde deg dersom du selv har behov for hjelp. For å registrere seg gå inn HER