Sommer steigen

Servicekontor

06.10.08

SERVICEKONTORET I STEIGEN KOMMUNE

Adresse: 8283 Leinesfjord

Mail: postmottak@steigen.kommune.no

Telefon: 75 77 88 00

 08.00 - 15.00 (f.o.m 15. mai t.o.m 14. september)

08.00 - 15.30 (resten av året)

Åpningstid skranke: 10.00 - 14.00

Hva er et servicekontor?

Et servicekontor er et sted hvor brukerne kan henvende seg for å få hjelp til å løse konkrete saker. Her skal kunden få informasjon om offentlige tjenester, kommunale søknadsskjemaer og veiledning. Saker som ikke krever omfattende saksbehandling vil kunne bli behandlet i servicekontoret.

Hovedmål

Hovedmålet er å forbedre forholdet mellom forvaltningen og innbyggerne i kommunen. Man skal bedre brukerservicen og effektiviteten av offentlige tjenester.

I Steigen leverer servicekontoret tjenester fra kultur- og oppvekstavdelingen, plan / drift - og utviklingsavdelingen, økonomiavdelingen og sentraladministrasjonen.

Servicekontoret skal være avdelingenes forlengede arm ut mot publikum. Innbyggerne skal få det meste på ett sted. Hvis servicekontoret ikke kan svare på henvendelsen, skal vi kunne henvise  videre til den saksbehandler som har ansvar for saken.

Ansatte ved servicekontoret:
Elin B. Grytøyr -        Formannskapssekretær - elin.grytoyr@steigen.kommune.no
Hege Lind -               Konsulent - hege.lind@steigen.kommune.no
Tina Sennesvik -       Konsulent - tina.sennesvik@steigen.kommune.no
 

Hva skjer på  servicekontoret ?

Publikumstjenester;

Det er mulig å få snakke med saksbehandeler i enerom hvis det er ønskelig. Personvern vil bli ivaretatt på lik linje med andre avdelinger i kommunen.
Alle ansatte på servicekontoret har taushetsplikt!

Politisk virksomhet;

Utsending av innkallinger, møteprotokoller og melding om vedtak for:

Interne tjenester;

Servicekontoret utfører i tillegg en del interne tjenester som,

  • Arkiv
  • Postlogging og scanning
  • Fordeling av post / frankering
  • Postlister og kontakt med media i forhold til disse
  • Utleie og regnskap kommunale leiebiler
  • Oppdatering av kommunens hjemmeside

 

 

 

Tips en venn Skriv ut