Sommer steigen

Helse og omsorg

15.06.16

Helse og omsorgstjenesten i Steigen kommune

 

Steigentunet ble tatt i bruk i oktober 2001 og ligger midt i kommunesenteret i Leinesfjord. Bygget er i 3 etasjer og er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er heis mellom etasjene. I første etasje står det skilt ved hovedinngangen som viser beliggenhet til de ulike avdelinger/kontorer.

Dørene på Steigentunet er åpne fra 07.00 hver morgen frem til kl 22.00. Hvis man skal inn utenom disse tidene, ringer man;                                                                                     

Sentralbordtelefonen; 75 78 48 00

I tillegg til Steigentunet har kommunen Toppen eldresenter og Mølnmoa. Toppen eldresenter har 7 leiligheter og 6 hybler og ligger i Bogen. Eldresenteret er bemannet fra 07.00 til 12.30 og 18.30 til 20.30 hver dag.  Mølnmoa ligger i Leinesfjord og består av 8 leiligheter som tildeles personer med ulike behov. Det ble bygd i 2005 og har egen bemanning. Både Toppen og Mølnmoa er organisert under hjemmetjenesten.

For telefonnummer til helse og omsorgstjenester: http://www.steigen.kommune.no/telefonlister.111235.no.html

Steigentunet

1.etasje:                                                          

Resepsjon:     – Åpen alle hverdager mellom kl 10.00 og 14.00

Administrasjonen:

Kantine:         – Åpen alle hverdager 09.00 til 14.00

Kjøkken:       – Leverer kok/kjølmat til Steigentunet, hjemmeboende og Toppen eldresenter

Arbeidsstue: – Åpen mandag, tirsdag, torsdag og fredag 09.00 til 14.30

Renholdsavdeling (organisert under PUD): består av vaskeri og renholdsavdeling

Driftsoperatører (organisert under PUD): har kontor og et lite verksted i 1 etg.

Fysioterapi, kommunal: har kontor og behandlingsrom i 1 etg    

Tannlegekontor – Fylkeskommunal             

Det er også Frisør og Fotpleier i 1 etg. – private tjenester

Familiesenteret: Steigen kommune har siden 2007 jobbet systematisk for å forbedre sine tjenester til barn, unge og deres familier. Som et resultat av dette vedtok kommunen og organisere sine tjenester som Steigen familiesenter fra 2010. Familiesenteret i Steigen kommune gir et tverrfaglig og tverrsektorielt hjelpetilbud basert på en samarbeidsavtale mellom oppvekst, helse og omsorg, barnevern og NAV.

På Steigentunet er følgende tjenester innenfor familiesenteret:

Jordmor                               

Psykisk helsearbeidere        

Barneverntjenesten             

Helsestasjon              

Legesenteret: http://steigen.custompublish.com/legesenter.4993321.html

Legesenteret har åpningstid fra 08:30 til 10:00 alle hverdager, utenom onsdag: 09:00 -10:00.                                                  

                        Telefonnummer: 75 78 48 60

                        Telefontid man, tirs, tors og fre  08.00-10.00 og 13.30 – 14.30.

                                                       Onsdager fra 09.00-10.00 og 13.30 – 14.30

 

Legesenteret har lege på vakt mandag til torsdag fra 08.00 til 22.00. Fredager er vaktlege stasjonert ved Nord Salten Legevakt, Innhavet fra kl 16.00.

Natt, helger og helligdager er interkommunal vakt ved Nord Salten Legevakt, Innhavet.

Kommunen har egen lege som har vakt for pasienter som ligger på KAD-plass (kommunal akutt døgnplass) når legevakt er på Innhavet.                 

Legevaktens telefonnummer er 116 117, hele døgnet.

Nødnummer 113 benyttes ved behov for akutt hjelp.                      

2. Etasje, Sykehjem:

Sykehjemmet er delt opp i 4 avdelinger, med fagledere som har det faglige ansvaret for det faglige tilbudet som gis på avdelingene.  

 

  • «Kråktindan» er en langtidsavdeling for personer med behov for heldøgns omsorg og pleie. Avdelingen har 16 rom og en fagleder. Fra tidligere var dette 2 avdelinger, men ble slått sammen 2015.
  • «Småtindan» er en avdeling for personer som har behov for akutthjelp (KAD-plass), lindrende enhet, korttidsopphold eller rehabilitering. Avdelingen har egen fagleder, og her er det plass til inntil 12 pasienter. Antall plasser vil bli redusert i løpet av 2015/2016.  
  • «Daltindan» er en avdeling for personer som har demenssykdom, og økt behov for tilrettelegging. Daltindan har 8 rom, og en fagleder som de har felles med «Breitindan».
  • «Breitindan» er en avdeling for personer som har demenssykdom, som har behov for skjerming og tilrettelegging på grunn av sin demenssykdom.

Leder for sykehjem har kontor i 1. etg                                 

Hjemmesykepleien – Kontortid fra 08.00 – 15.30

Kontor: Leder for hjemmesykepleien            2 etg.  

             Hjelpemiddelkoordinator – kontordag hver torsdag.         

Besøk på hjemmesykepleiens kontor må være avtalt på forhånd. 

3. Etasje, Omsorgsboliger (hjemmesykepleie)

Omsorgsboligene ligger i 3. etg på Steigentunet. De som bor i omsorgsbolig, bor i egen bolig. Tilbudet er derfor organisert under hjemmesykepleien. Det betyr at de får vedtak på å leie leilighet, og et annet vedtak på den hjelpen de trenger.

Alle som bor i omsorgsbolig blir individuelt vurdert ut i fra den hjelpen de har behov for, inkludert praktisk bistand.

Det er 20 omsorgsboliger. 8 av disse leilighetene har separate soverrom, de andre 12 har sovealkove i stua. (dvs. at det ikke er dør mellom stue og soverom). Omsorgsboligene har tilgang på bemanning hele døgnet.  

TJENESTER I HELSE OG OMSORG:
Helsetjenester i hjemmet
Andre tjenester
Institusjonsomsorg


Søknadsprosessen
Søknadsskjema

Tips en venn Skriv ut