Sommer steigen

Sakslister og protokoller 2014

08.01.14

Her finner du sakslister og protokoller fra de politiske utvalgene for 2014.

 

FORMANNSKAPET  
Møteinnkalling 06.02.14 Protokoll 06.02.14.pdf
Møteinnkalling 13.03.14 Protokoll 13.03.14.pdf
Møteinnkalling 10.04.14  
Tilleggsliste 10.04.14.pdf Protokoll 10.04.14.pdf
   
Møteinnkalling 30.04.14 Protokoll 30.04.14.pdf
Møteinnkalling 22.05.14
Tilleggssak 22.05.14
Protokoll 22.05.14
Møteinnkalling 03.06.14 Protokoll 03.06.14.pdf
Saksliste 16.09.14.pdf  
Administrasjonens forslag til økonomiplan 2015-2018.pdf  
Tilleggsliste 16.09.14.pdf Møteprotokoll 16.09.14.pdf
Møteinnkalling 23.09.14.pdf
Ekstra møte
Protokoll 23.09.14.pdf
Saksliste 15.10.14.pdf
Vedlegg sak 35.pdf
Vedlegg sak 37.pdf
Vedlegg sak 39.pdf
Protokoll 15.10.14[1].pdf
Saksliste 20.11.14.pdf Protokoll 20.11.14.pdf

Møteinnkalling 03.12.14

Budsjettforslag 2015

Protokoll 03.12.14
   
KOMMUNESTYRET  
Møteinnkalling 19.02.14  
Tilleggsliste 19.02.14.pdf Protokoll 19.02.14
Møteinnkalling 30.04.14
Tilleggsliste 30.04.14.pdf
Vedlegg:
Strategisk kompetanseplan 2014-2020.pdf

Årsmelding 2013.pdf
 
Protokoll 30.04.14.pdf

Møteinnkalling 18.06.14
Tillegssak 18.06.14
Tilleggssak 18.06.14

tilleggsliste.pdf

 

 

protokoll 18.06.14.pdf
Saksliste 02.07.14.pdf protokoll 02.07.14.pdf
Møteinnkalling 28.08.14.pdf Protokoll 28.08.14.pdf

Saksliste 01.10.14.pdf
Tillegssak 1 01.10.14.pdf
Tilleggsak 2 01.10.14.pdf

Protokoll 01.10.14.pdf
Saksliste 06.11.14.pdf
 
Protokoll 06.11.14.pdf
Saksliste 16.12.14.pdf
Tilleggssak 16.12.14.pdf
Protokoll 16.12.14.pdf

Saksliste 17.12.14.pdf

Div. skriv til møtet:
Alternativer budsjett skole.pdf

Notat fra ledende jordmor.pdf

Notat fra samarbeidsutvalget Steigenskolen og Steigenbarnehagen Nordfold.pdf

Notat - Utleie kommunale bygg.pdf

Uttalelse budsjett fra Sykepleierforbundet.pdf

Orientering fra verneombud i Steigenbarnehagen Leinesfjord.pdf
 

Protokoll 17.12.14.pdf
   
PLAN- OG RESSURSUTVALGET  
   
Møteinnkalling eksraordinært møte 21.01.14

Protokoll 21.01.14

Møteinnkalling 11.02.14 del I - sak 2/14 - 14/14

Innkalling  11.02.14 - del II - sak 15 - 23.pdf   

vedlegg til sak 4 - Tiltaksstrategier

Protokoll 11.02.14
Møteinnkalling 18.03.14 Protokoll p&r 18.03.14.pdf

Møteinnkalling 20.05.14

tilleggs saksliste 20.05.14.pdf

Protokoll 20.05.14
møteinnkalling 17.06.14.pdf Protokoll 17.06.14.pdf
møteinnkalling 30.09.14.pdf protokoll 30.09.14.pdf
møteinnkalling 12.11.14 protokoll 12.11.14
møteinnkalling 09.12.14 protokoll 09.12.14
KONTROLLUTVALGET  
Saksliste 23.04.14.pdf Protokoll 23.04.14[1].pdf
Saksliste 29.09.14.pdf Protokoll 29.09.14.pdf
  Protokoll 12.12.14
ELDRERÅDET Protokoll 28.01.14
  Protokoll 11.03.14.pdf
  Protokoll 09.04.14
  Protokoll 08.05.14.pdf
  Protokoll 19.05.14.pdf
  Protokoll 10.06.14.pdf
  Protokoll 26.08.14.pdf
  Protokoll 26.09.14.pdf
  Protokoll 14.10.14.pdf
   

 

Tips en venn Skriv ut