Sommer steigen

Folkeavstemning 2017

15.12.16

"RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORM

Steigen kommunestyre  har vedtatt  at det skal avholdes rådgivende folkeavstemning om event. sammenslåing med Bodø 16. januar  2017.


Det vil bli avholdt valg  i følgende kretser:

1.   Leines krets, Steigenskolen avd. Leines  
3.   Leinesfjord krets, rådhuset
8.   Bogen krets, Bogen kultursenter
12. Laskestad krets, Steigenskolen avd. Laskestad
17. Nordfold krets, Steigenskolen avd. Nordfold

Åpningstidene ved alle valglokalene er fra kl. 10:00-18:00.

Manntallet for Dyping legges ut hos stemmestyret i Bogen krets, manntallet for Nordskot hos stemmestyret i Leinesfjord krets
og manntallet for Stamsvik hos stemmestyret i Nordfold krets. Det er også mulig å avgi «fremmed stemme» som ved kommunestyrevalg og stortingsvalg,
altså i annen krets enn der man hører til.

Det er også vedtatt at alle som fyller 16 år innen valgdagen skal ha stemmerett.

Forhåndsstemmegiving foregår på rådhuset fra og med 27.desember.2016  til og med fredag  30.desember  2016 fra kl. 10:00-14:00. Videre kan det avgis forhåndsstemme på rådhuset fra og med 2. januar 2017 til og med fredag 13. januar 2017   kl. 09:00-15:00.
Kommunestyret har vedtatt at det ikke skal avholdes stemming per brev til folkeavstemningen.


Dersom noen av helsemessige årsaker har behov for å stemme hjemme, må dette meldes til servicekontoret på tlf. 75 77 88 00 innen 5. januar 2017.

Tips en venn Skriv ut