Vi har fungerende veterinærvakt for Steigen og Hamarøy i august måned med følgende unntak: 18. og 20. august, samt helga 28.- 30. august.

Situasjonen er fortsatt at vi kun har to veterinærer som arbeider i tredelt vakt. I tillegg er to veterinær inne og tar noen vakter. Med dette er helgene dekket opp, foreløpig med unntak av den siste helga i august.

Det er svært beklagelig at vi fortsatt ikke har kommet fram til ei løsning der alle vaktene er bemannet. Kommunen er kjent med at dette har alvorlig konsekvenser for dyrevelferd, og medfører både etiske og økonomiske belastninger for landbruksnæringa.

Veterinærvaktordninga er utlyst på nytt i Doffin. Gjennom denne prosessen søker vi å få landet en langsiktig og varig løsning. Inntil da vil situasjonen være uavklart, og vi må alle fortsette å lete og snakke med veterinærer vi kjenner om de kan tenke seg å komme til Steigen for å avhjelpe situasjonen både på kort og lang sikt.