En kulturskole for alle!

samspill2.jpg

Velkommen! Kulturskolen har som mål å gi barn og voksne tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle sine skapende evner og anlegg. Å få uttrykke seg gjennom musikk, kunst, drama eller dans er en viktig del av menneskets vekst og utvikling.

Kulturskolen skal være et resurssenter for musikk- og kulturfaglig arbeid i Steigen kommune. Videre skal skolen være pådriver for faglig utvikling og kunstnerisk bredde som skal komme alle innbyggerne til gode.

Klikk her for kulturskolens hjemmeside for mer informasjon: http://steigenkulturskole.simplesite.com/

Kulturskolens rammeplan

Administrasjon

Adresse: Myklebostadveien 1 8283 Leinesfjord  (Rådhuset Steigen kommune)

Rektor: Torunn Baade Aalstad.   Tlf. 97 42 47 00   Epost: torunn.baade@steigen.kommune.no

Kontormedarbeider: Ann-Merethe Willumsen.  Tlf. 97 66 38 76  Epost: ann-merethe.willumsen@steigen.kommune.no