I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres plan vedtatt av Steigen kommunestyre 10.09.15.

Planen legger bl.a. til rette for videre utvikling av Bøteriet AS. Eventuell klage på vedtaket må sendes skriftlig innen tre uker og sendes Steigen kommune, 8283 Leinesfjord eller på e-post til postmottak@steigen.kommune.no.

Plandokumentene er tilgjengelige på Steigen kommune, rådhuset og her.
 
 
.