I henhold til plan og bygningsloven §§12-1, 12-3 og 12-8 varsles det  om oppstart av privat reguleringsplan for del av gnr/bnr 82/2, Røssøya på Engeløya i Steigen kommune. Området er i kommuneplan vedtatt 22.06.16 lagt ut til fritidsbebyggelse.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av i alt 15-20 nye fritidsboliger, utleiehytter, parkering og fellesfunksjoner med større fleksibilitet og variasjon i størrelse, plassering og bruk.
Hele oppstartannonsen, samt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte kan du lese her:
Frist for å komme med innspill til planen er satt til 21. desember 2020.

Planinitiativ
Referat fra oppstartsmøte
Oppstartvarsel