I henhold til plan og bygningsloven §§12-1, 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av endring av privat reguleringsplan for deler av gnr/bnr 31/8 og 31/9 (Villa Haugen).

Oppstartsvarsel, planinitiativ og referat fra oppstartsmøte kan du lese her:

Kunngjøring til naboer 
Referat fra oppstartsmøte
Planinitiativ Villa Haugen og anmodning om oppstart
Planinitiativ okt 2021
Forslag planavgrensning