I henhold til plan og bygningsloven §§12-1, 12-3 og 12-8 varsles det 
om oppstart av privat reguleringsplan for gnr/bnr 21/218, 221 og 222, Hellvika i Steigen kommune.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av i alt 3-5 nye boliger. 
 
Planinitiativ, referat fra oppstartsmøte og oppstartsvarsel kan du lese vedlagt her