Valgmedarbeidere/stemmstyrer til kommunestyretvalget 2014.

27.05.15

Kommunestyrevalget går som kjent av stabelen 14. september i år. På grunn av nye regler i valgloven om at de som står på lister ikke har lov å sitte i valglokalene å ta imot stemmer, og på grunn av andre forfall, mangler vi en del valgmedarbeidere. Vi mangler 2 i Bogen krets, 3 i Leines krets,  og 1 i Nordskot krets. Dersom noen føler seg kallet, vil vi gjerne at dere tar kontakt med Monica Steinbakk eller Elin Grytøye på tlf. 757 78800.

Valgstyret i Steigen

Elin B. Grytøyr