Fra mandag 11. mai åpner også Toppen eldresenter opp for begrenset besøk. Vi følger FHI sine retningslinjer, og disse er vi pålagt å følge. Alle som kommer på besøk, må ta ansvar for at de er friske.

1. Du avtaler tidspunkt for besøk, ved å ringe 90 13 15 29 på dagtid, senest dagen før besøket.

2. Besøksdager er mandag og onsdag.

Det kan avtales andre tidspunkt for besøk, etter nærmere avtale og individuelle vurderinger.

3. Det blir ført besøksprotokoll. Det er anledning for to personer å komme på besøk samtidig.

Vi forholder oss til veilederen som regulerer begrenset besøk:
8.1 Råd ved besøk hos pasienter/beboere uten covid-19

Besøk bør fortrinnsvis skje i et egnet besøksrom nær helse- eller omsorgsinstitusjonens inngang, eller utendørs. Hvis beboeren ikke er mobil eller det ønskes å legge til rette for at ektefeller bør få foreta hyppigere og lengre besøk, bør det vurderes om besøksverten (se nedenfor) kan legge til rette for besøk på beboerens rom.

Besøksrommet må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle som er tilstede i rommet.

Det bør være en ansatt (besøksvert) tilgjengelig under hele besøket. Besøksverten bør ta imot de besøkende ved ankomst og påse at alle:

• utfører håndhygiene når de går inn i helse- eller omsorgsinstitusjonen

• holder minst 1 meters avstand til pasienter og ansatte i institusjonen

• går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer

• Når pasient/beboer har behov for rullestol, bør besøksverten trille denne

• Ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til pasienter og ansatte Antall besøkende som oppholder seg i besøksrommet samtidig begrenses, slik at nødvendig avstand til andre kan opprettholdes.

Etter hvert besøk rengjøres overflater og kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.