Tildeling av halltid i Steigen Allhus

02.06.15

Søknad for tildeling av halltid i Steigen Allhus,
Høst 2015 / Vår 2016.

 

Oppstart for aktivitet i hallen etter sommerferien er 1.September.

For å få en smidig og ryddig start ønsker vi at brukere sender inn søknad om halltid.

Tildelingen blir gjort offentlig uke 33.

 

Søknadsfrist: 19.Juli

Samtlige brukere må benytte et standard søknadsskjema som dere finner her.

Sendes til Steigen Allhus v/Morgan Nygård, 8283 Leinesfjord.
 

For idrettslag som har flere aktiviteter i hallen må alle søknadene komme fra en og samme person. Alternativt må leder av Idrettslaget signere søknaden sammen med trener. Dette for å sikre at Idrettslaget har kontroll med sin bruk av hallen

Deretter skrives leieavtaler, og opplæring av trenere blir gitt etter avtale.

For å leie eller fungere som trener / ansvarlig kreves det opplæring på Allhuset. Herunder: lås, sikkerhet, ansvars- og ordensregler.

Hallen kan deles i 3 - så det er mulig å kjøre flere aktiviteter samtidig.

For at barn og ungdom i Steigen skal ha mulighet til å delta på aktivitetene ønsker vi et godt samarbeid, også mellom brukerne.

 

Priser for lag og foreninger (dvs frivillige org.)

1/3 av hallen koster kr. 100,- pr time.

2/3 av hallen koster kr. 200,- pr time.

3/3 - hele hallen koster kr. 300,- pr time

 

Endringer underveis avtales med driftsleder.

Andre brukere bes ta kontakt for avtale.

 

Ha en fin sommer!

 

Mvh Morgan Nygård

Driftsleder Steigen Allhus

Mobil: 418 58 620

E-post: morgan.nygard@steigen.kommune.no

Tina Sennesvik