Frem til den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august, må velgere som ønsker å stemme henvende seg til servicekontoret og avtale tidspunkt for å komme og stemme. 

Hvem kan tidligstemme?
Ordningen gjelder for alle som oppholder seg innenriks (med unntak av Svalbard og Jan Mayen). Ordningen er ment som en mulighet for de som ikke kan stemme i forhåndsstemmeperioden eller på selve valgdagen.
Det er ikke krav om dokmentasjon, på at han eller hun ikke kan forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Hvor kan du tidligstemme? 
Du kan tidligstemme på servicekontoret på Rådhuset, 8283 Leinesfjord.
Dersom du ønsker å stemme i tidligstemmeperioden, må du kontakte servicekontoret og avtale tidspunkt.
Telefon: 75 77 88 00
E-post: postmottak@steigen.kommune.no 

Husk legitimasjon 
Du må ta med legitimasjon når du skal stemme (pass, førerkort, bankkort med bilde).