Det har de siste årene kommet ny god behandling for hepatitt C (infeksjonssykdom i leveren). Det har dermed blitt et mål om å utrydde sykdommen som et folkehelseproblem i Norge. Enkelte kan være utsatt for smitte uten å vite om det, disse personene ønsker vi nå å teste med en blodprøve. I vedlagt bildefil kan du se liste over risikopersoner som anbefales å teste deg. Dersom du oppfyller kravene for risiko, tar du kontakt med legekontoret for å få tatt blodprøven gratis, forteller kommuneoverlege Ingar Strand. 

Risikopersoner som anbefales testing