Streaming av plan og ressursmøte 03.05.22 - https://companycast.live/player/5e308wbk/