Steigen Kommunes Kultur- og Næringsfond er gjenåpnet og ønsker søknader velkomne gjennom regionalforvaltning.no. Fondets midler skal gå til tiltak som fremmer kulturliv, idrett og fysisk aktivitet, frivillig virksomhet og næringsliv i Steigen kommune.
 
Link til vedtekter finnes her:Kultur og næringsfond
 
For spørsmål, rådgivning og hjelp til søknad, ta kontakt med servicekontoret - postmottak@steigen.kommune.no - eller på tlf: 75 77 88 00.