Steigen Kommunes Kultur - og Næringsfond

Steigen Kommunes Kultur- og Næringsfond er gjenåpnet og ønsker søknader velkomne gjennom regionalforvaltning.no. Fondets midler skal gå til tiltak som fremmer kulturliv, idrett og fysisk aktivitet, frivillig virksomhet og næringsliv i Steigen kommune.
 
Link til vedtekter finnes her:Kultur og næringsfond
 
For spørsmål, rådgivning og hjelp til søknad, ta kontakt med næringsrådgiver. 
 

Steigen Kommunes lånefond

 
Steigen kommune disponerer midler til utlån gjennom lånefondet til finansiering av tiltak som fremmer økt verdiskaping, sysselsetting og bosetning i Steigen kommune.
 
Link til vedtekter finnes her: Lånefond
 
For spørsmål, rådgivning og hjelp til søknad, ta kontakt med næringsrådgiver.