Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no
Inngang til Steigen

Steigen - gjør klar for coronadugnad

Kjære Steigværinger

Siden i går kveld er det innført strenge nasjonale retningslinjer som skal bidra til å begrense spredningen av Koronaviruset. Beslutningen var riktig, og en nasjonal dugnad med tilsvarende sterke begrensninger synes å ha hatt positiv effekt i andre land som har vært rammet.

Vi er i den heldige situasjonen i Steigen at vi per i dag har ingen med mistanke om smitte, og heller ingen med påvist smitte. Vi bor spredt og har lite tettpakkede kollektivtilbud eller kjøpesentre hvor vi samles mange tett på et sted. Vi kan dessuten fylle tiden vår med mange flotte naturopplevelser uten trengsel. Det gir oss et svært godt utgangspunkt for et godt smittevern og å kunne kontrollere spredningen i vår kommune.

Men det betyr også at vi må planlegge for denne ekstraordinære situasjonen for en lengre periode. Vi må regne med at smitten kommer til oss også på et eller annet tidspunkt. Det er derfor viktig å innstille seg på at denne situasjonen KAN vare en stund, og at vi ikke mister fokus i denne perioden – nemlig å hindre smitte mellom folk.

Dagens møter i kriseledelsen i kommunen og med fylkesmannen har følgende fellesbudskap som det er viktig at hver og en av oss etterstreber å etterfølge:

- Reduser smitterisiko ved god håndhygiene, og hold avstand til hverandre (minst 1 meter). Unngå steder der mange samles, eller å arrangere samlinger.

- Hvis du sitter i karantene – gjør det du kan for å følge gjeldende regler. Lær deg forskjellen mellom karantene og hjemmeisolasjon.

 https://www.fhi.no/…/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekaran…/

- Til deg fra andre kommuner som har hytte i Steigen og vurderer å tilbringe karantene tiden din på hytta. Vi er normalt glade for besøk, men husk at vårt helsevesen er dimensjonert for å håndtere våre 2600 innbyggere, ikke mange flere. Derfor bør du være utenfor risikogruppen for smitte dersom du skal oppholde deg lengre tid her.


De ansatte i kommunen (og næringslivet vårt) gjør en kjempeinnsats for å bidra til denne dugnaden – og har fullt fokus på forebyggende tiltak. Det er veldig bra.
Alle pasienter og/eller pårørende på Steigentunet, samt brukere i hjemmetjenesten blir kontaktet i dag kontakten av ansatte i helse og omsorg for direkte informasjon.


Kommunen har laget en egen temaside om Corona på sine hjemmesider, som oppdateres kl 15 hver ukedag. Jeg anbefaler alle om å holde seg oppdatert på informasjon som legges ut her https://www.steigen.kommune.no/corona-steigen.525107.no.html

Vi må bryte smittekjeden og iverksette tiltak som bidrar til dette. Det er vårt oppdrag – det skal vi klare!