Vi er for tiden inne i en prekær situasjon der vi enkelte dager ikke vil ha fungerende og tilgjengelig veterinærvakt på kvelds- og natterstid. Det jobbes med å finne løsning på denne situasjonen, men inntil løsning foreligger må bøndene rundt om i Steigen og Hamarøy være beredt på svært krevende situasjoner om det skulle oppstå akutte komplikasjoner og behov for veterinær disse dagene. Dyrevelferden må stå først i fokus og bøndene bør forberede seg på akutt håndtering i så fall. Allerede nå i kveld og natt vil vi være uten veterinærvakt.
 
Steigen kommune administrerer veterinærvaktordninga i Steigen og Hamarøy kommuner gjennom et vertskommunesamarbeid innen landbruksforvaltninga.
 
Situasjonen med hull i veterinærvakta har oppstått på kort varsel og vi har ikke lyktes med å finne en fungerende løsning så langt. Det jobbes fortløpende med å avklare muligheter.
 
Vi er svært glade for de veterinærene vi har med i vårt samarbeid om både veterinærtjenester på dagtid og ikke minst i forhold til vaktordning på kveldstid. Vi vet at de står på og jobber mye for å få ting til å fungere, og må ha respekt for at de ikke kan løse hele vaktordningen da vaktbelastningen blir for stor.
 
Utfordringen for kommunen er å finne en veterinær til som kan delta for å fylle opp den tredelte vaktordningen.
 
Dette jobbes det som sagt med både med fokus på midlertidig løsning på kort sikt, men også med fokus på hva som kan være en permanent løsning på lang sikt.
 
Veterinærene som deltar i vaktordningen har satt opp vaktplan for juni. Det fremgår av denne hvilke datoer vi ikke vil ha en fungerende vaktordning tilgjengelig i Steigen og Hamarøy. Allerede nå i kveld og natt vil vi på nytt være uten vakt.