• 31 av 86 helsepersonell er vaksinert
  • 66 av 88 i gruppen over 85 år utenom institusjon. 75 %
  • 89 av 226 vaksinert så langt i gruppen over 75 år. Ligger an til å bli over 85 % vaksinerte i denne gruppen

Denne uken får 19 stykker sin andre vaksine og 35 stykker sin første vaksine. Neste uke vil 48 stykker få sin andre vaksine. Kommunen vil fortløpende ta kontakt med de som skal tilbys vaksinering i henhold til vaksineplanen. 

Vi følger nasjonale råd og anbefaler å lese anbefalingene for vinterferien.