Mandag 13. september er det Stortings- og sametingsvalg.
Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september.
For å stemme ved Stortings- og sametingsvalget må du ha stemmerett.

TIDLIGSTEMME FRA 1. JULI 
Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter.
Vlgere som ønsker å tidligstemme, må ta kontakt med kommunen og avtale tid. 

FORHÅNDSSTEMME FRA 10. AUGUST 
Fra og med 10. august til og med 10. september kan du forhåndsstemme i valglokaler i hele landet.
Hvis du stemmer i en annen kommune enn den du er bosatt i, blir stemmen sendt til din hjemkommune (der du var registrert bosatt i folkeregisteret pr. 30.juni 2021).

Ikke mulig å stemme flere ganger 
Hvis du har forhåndsstemt, kan du ikke stemme på nytt på selve valgdagen. 
Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

STEMME PÅ VALGDAGEN 
På valgdagen 13. september kan du stemme i din egen kommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret pr. 30. juni 2021)
Valglokaler og åpningstider vil bli publisert i god tid før valgdagen.

HUSK LEGITIMASJON 
Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å stemme, men husk legitimasjon (må inneholde navn, fødselsdat og bilde).