Iris Miljøtorg Furulund
Det er det interkommunale selskapet Iris som står for renovasjon i Steigen. På miljøtorget Furulund kan avfall leveres.

Se https://www.iris-salten.no/furulund/ for nærmere informasjon om åpningstider og avfallsbehandling.