Rengjøring av kommunale ledninger nordfold vannverk uke 25 (15. - 17. juni)

15.06.15
Monica Steinbakk