Planstrategi 2020-2023 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ble vedtatt av Steigen kommunestyre den 6.11.2019: