Alle som har ordinære timer (kontroller og avtaler som kan vente) bees vurdere å utsette legetimen eller vurdere alternativ konsultasjonsform (telefon eller e-konsultasjon via helsenorge.no). Alle som er oppsatt på legetime og som har symptomer på luftveisinnfeksjon bes kontakte legekontoret på forhånd via telefon eller via HelseNorge. Vi ber om at nettportalen HelseNorge benyttes for spørsmål til fastlege. Problemstillinger/spørsmål gjeldende Coronavirus er kostnadsfritt, og belastes ikke pasient.