Områderegulering Bogøy Næringsområde

17.02.15

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for områderegulering Bogøy nærongsområde.

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for områderegulering Bogøy næringsområde. Planområdet, tema som skal utredes, opplegg for planarbeidet og fremdrift er beskrevet i planprogrammet, som du finner på denne nettsida.

 

Det vil bli avholdt et folkemøte om planarbeidet i Bogen den 11. mars kl. 19.00.

Planprogram[1].pdf

Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Sissel Enodd tlf 72 42 81 66, evt. Steigen kommune ved Gunnar Svalbjørg eller Tordis Sofie Langseth tlf 75778800.

 

Innspill til planarbeidet og/eller merknader til planprogrammet sendes innen 27.3.15 til:

 

post@plankontoret.net eller

Plankontoret,

Myrveien 1,

7391 Rennebu

Elin B. Grytøyr