Offentlig ettersyn

03.12.15

Formannskapet behandlet i møte 02.12.15 forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019. Dette blir liggende til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 17.12.15.

 

Melding om vedtak Budsjett 2016
Melding om vedtak Økonomiplan 2016-2019
Formannskapets budsjettforslag 2016
Formannskapets forslag økonomiplan 2016-2019

Elin B. Grytøyr