Merk deg 1. februar da er det søknadsfrist på en rekke av våre tilskuddsordninger innen friluftsliv og folkehelse i tillegg til Miljømillionen.

Du finner mer informasjon her: