e-post: nav.steigen@nav.no
adresse: Boks 54, 8281 Leinesfjord
NAV leder: Mathilde Marhaug 

Telefon kontaktsenter: 5555 3333
NAV sosialtelefon: 481 52 917
www.nav.no

Åpningstider sommer 2022 - f.o.m 21.06. t.o.m 02.09:

Mandag: Stengt. Åpent for timeavtaler
Tirsdag : 12.00 - 14.30
Onsdag: Stengt.  Åpent for timeavtaler
Torsdag: Stengt. Åpent for timeavtaler
Fredag:  12.00 - 14-30

Hvis du har en aktivitetsplan og vil du ha kontakt med veileder – gå inn på «Min side» og send spørsmål i dialogen i din aktivitetsplan på nav.no 
For oppslag NAV Steigen trykk HER

Alle arbeidssøkere (permiterte og arbeidsledige) som har søkt dagpenger og har rett til det
Dere kan fra i dag søke om forskudd på dagpenger mens du venter på at søknaden skal behandles. Utbetalingene vil bli avregnet når søknaden din endelig blir behandlet. Dette for å slippe å søke sosialhjelp i stedet dersom du ikke har penger til livsopphold. Dersom du søker denne uka skal pengene være på konto før påske.
(Dette gjelder ikke selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det jobbes med en ny ordning for dem)

https://www.nav.no/dagpenger/forskudd/

Gjør også oppmerksom på at bankene tilbyr forskudd på dagpenger som du kan betale tilbake senere.

Fra 15. april kan du søke NAV Steigen om økonomisk sosialhjelp digitalt på nav.no
Trykk HER for å søke