Steigen kommune kan få behov for ekstrahjelp innenfor helse- og omsorg og vil derfor ha tilbakemelding om du kan tenke deg å bidra. Henvendelse skjer til Steigentunet ved Lene Bergheim Nilsen på mobilnummer 40477165 eller på e-post lene.nilsen@steigen.kommune.no