I forbindelse med endring av takseringsgrunnlaget for eiendomsskatten er det foretatt ny taksering av eiendommer i Steigen kommune. Gjennom dette arbeidet har kommunen oppdaget avvik mellom matrikkelen og den faktiske bebyggelsen på 25 eiendommer. Dette ønsker vi å få rettet opp i.

I disse dager sender vi derfor ut brev til eiere av disse eiendommene. Det kan være flere grunner til at bygninger ikke er registrert i matrikkelen. Det kan være at det 1) ikke er levert melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, 2) at tiltaket ikke er omsøkt eller gitt tillatelse til, eller 3) at kommunen ikke har registrert tiltaket i matrikkelen etter gitt tillatelse eller mottatt melding.

I de fleste tilfellene regner vi med at det meste er i orden, og at tiltaket enkelt kan registreres i matrikkelen etter innsendt melding eller søknad. For de enkelte tiltakene som medfører overtredelse av en viss alvorlighetsgrad, vil vi vurdere å forfølge disse videre.

Ved spørsmål kan kommunens byggesaksbehandler kontaktes.
Mailadresse: karen.omnes@steigen.kommune.no
Telefonnummer: 934 07 475