Det er ikke tilstrekkelig å kunne oppgi navn og fødselsdato.

Legitimasjon kan være pass, førerkort, bankkort med bilde.
Kravet er at legitimasjonen inneholder navn, fødselsdato og bilde. 

DIGITALT VALGKORT 
Ved Stortingvalget 2021 får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.
Personer som har reservert seg mot digital post, får valgkortet sitt tilsendt pr. post.

Du trenger ikke å ta med valgkortet, men det går fortere å stemme hvis du har det med.