Kvinnovasjon

21.05.12
Vil du starte egen bedrift? Eller utvikle bedriften du har startet?
Kvinnovasjon Vesterålen og Salten inviterer til ett 6 måneders samlingsbasert kompetanseprogram
fra idè til levedyktig bedrift
Tina Sennesvik