Kunngjøring

21.07.15

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges føgende søknad ut til offentlig ettersyn. Eventuelle innspill må fremmes innen 24. august 2015.

Kunngjøringen.pdf

Elin B. Grytøyr