Kunngjøring

09.04.15

Det kunngjøres herved at åpningstiden ved de kommunale kontorene på rådhuset i Steigen kommune f.o.m. 1. mai 2015 blir fra kl. 10:00-14:00.
Det gjøres samtidig oppmerksom på at en del publikumstjenester opphører fra samme dato, slik som kopiering, laminering o.l. Vi vil likevel fremdeles utføre kopiering der det kreves bevis for rett kopi fra en offentlig etat.
Dette kommer som en følge av effektivisering og nedbemanninger i kommunen.

Beklager de ulemper dette måtte medføre!
 

Rådmannen.

Elin B. Grytøyr