Kunngjøring

13.03.15

Søknad om algedyrking Ånderbakk.

I henhold til Lov om Akvakultur av 17.06.2005 m/forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Kommune: Steigen

Søker: Folla Alger AS

Org.nr. 814 439 062

Søknaden gjelder: Dyrking av makroalger (tare)

Søkt størrelse: 150 da (15 ha)

Lokalitet: Ånderbakk Alge

Kartref:           67o45.788`N 15o40.710`Ø (Midtpunkt anlegg)

Kontaktperson: Tore Vånge Tlf: 90767505

 

Søknaden er også utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, rådhuset. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes Steigen kommune innen 1 måned fra denne kunngjøring.  For mer info om generell saksgang se nettadresse: http://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=4105&AId=18213

 
Søknaden kan sees i sin helhet her:         Folla Alger AS - Søknad om tillatelse til akvakultur av t.pdf
                                                                   Konsesjonssøknad Ånderbakk med vedlegg.pdf.pdf


                                                      
Elin B. Grytøyr