Kunngjøring - Navnesak

18.06.15

I forbindelse med innføring av veiadresser i Steigen kommune kunngjøres det at kommunen har igangsatt navnesak for å få fastsatt skrivemåten av 18 veinavn i kommunen. Navnesaken reises i henhold til lov om stedsnavn.

Fullstendig liste sees her.

 

Uttalese/forslag til skrivemåte sendes:

Steigen kommune, Plan- utvikling og drift, 8283 Leinesfjord innen 1 august 2015

Tina Sennesvik