I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtak om endring av detaljreguleringsplan for Nordskot havn, vedtatt av Plan- og ressursutvalget i Steigen kommune. Planutvalgets vedtak samt plandokumentene er vedlagt her.

Planbestemmelser Nordskot Havn vedtatt 
Plankart nordre del vedtatt
Saksprotokoll

Planendringene er vedtatt etter en forenklet prosess og gjelder mindre endringer som framgår av søknad og innstilling til vedtak som kan leses her: https://www.steigen.kommune.no/hoering-soeknad-om-reguleringsendring-etter-forenklet-prosess-detaljreguleringsplan-nordskot-havn.6530739-469952.html

Opprinnelig kunngjøring fra juni 2020 finner du her: https://www.steigen.kommune.no/detaljreguleringsplan-nordskot-havn-kunngjoering-vedtatt-plan.6320408-469952.html

Plan- og ressursutvalgets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig til Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord, eventuelt postmottak@steigen.kommune.no  innen 3 uker.