Kunngjøring - endring av akvakulturlokalitet Bergsøy ved Bogøy

03.12.15
Cermaq AS søker om endring av lakselokalitet. Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn til 12.1.16 og kan sees her.
Eventuelle merknader sendes Steigen kommune, se kunngjøring.
 
 
Kunngjøring
Dispensasjonssøknad
Offentlig_utlysing_akvakultursøknad.pdf
 
 
 
 
Tina Sennesvik