I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtak av reguleringsendring for detaljreguleringsplan for Bergsjyen, vedtatt av Plan- og ressursutvalget den 09.02.2021 i sak 4/21.

Vedtak, samt plandokumentene, er også tilgjengelige på Steigen kommune, rådhuset og på www.steigen.kommune.no/reguleringsplaner. 
Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI påklages.
Eventuelle klager fremsettes skriftlig til Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord, eventuelt postmottak@steigen.kommune.no innen 3 uker.
 

Oversendelse av vedtak - Søknad om mindre reguleringsendring - Bergsjyen hyttefelt
Saksfremlegg med vedtak
Merknadsbehandling ifm.reguleringsplan Bergsjyen
Plankart
Planbestemmelser for reguleringsplan for BergsjyenTillegg til planbeskrivelse Bergsjyen