Kulturprisen 2010

22.12.10
Kulturprisen 2010 ble i år tildelt Gunvor Hekneby for lang innsats for kulturlivet i Steigen.
Prisen består av et bilde av kunstneren Roy O. Johansen og en gavesjekk på 5000,- kr.
Webmaster